2017-09-11

Informacje z zakresu ustawy Prawo ochrony
środowiska wymagane do podania do
publicznej wiadomości przez Komendanta
Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w
Malborku (SEVESO III)

W związku z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) oraz § 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu informacji wymaganych do podania do publicznej wiadomości przez właściwe organy Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 2145)Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Malborku udostępnia następujące wykazy i rejestry dotyczące zakładów o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej:

 

- informacja o przedłożonych zgłoszeniach zakładów o zwiększonym ryzyku - powiat malborki,

- informacja o pozytywnie zaopiniowanych programach zapobiegania poważnym awariom - powiat malborki,

- informacja o kontrolach planowych w terenie - powiat malborki. 

- informacja o wydanych decyzjach - powiat malborki

- INSTRUKCJA POSTĘPOWANIA - Instrukcja dla społeczeństwa

 

Załączniki

  informacja o przedl...017.06.30.pdf 281,07 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o pozyty...017.06.30.pdf 293,09 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o kontro...017.06.30.pdf 283,28 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wydany...017.06.30.pdf 282,48 KB (pdf) szczegóły pobierz
  INSTRUKCJA postępo...eszkancow.pdf 433,1 KB (pdf) szczegóły pobierz
  informacja o wydany... sprzeciw.pdf 285,03 KB (pdf) szczegóły pobierz