2015-07-03

Kierownictwo

Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej
 
bryg. mgr Mariusz Dzieciątek 
 
Godziny urzędowania: Pn. – Pt. 7.30 – 15.30 
Przyjmowanie interesantów w sprawach skarg i wniosków, po uprzednim kontakcie
telefonicznym będzie możliwe w poniedziałki od godz. 15.00 do godz. 16.00      
Telefon: (0-55) 270-21-30 
Fax: (0-55) 270-21-40 
 
e-mail: mariusz.dzieciatek[at]straz.gda.pl
 
 
Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
 
  • Sekcja Kwatermistrzowsko-Techniczna 
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Finansowych
  • Samodzielne Stanowisko Pracy ds. Organizacyjno – Kadrowych
------------------------------------------------------------------------------------------
 
Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej
 
mł. bryg. mgr Janusz Leszczewski
 
Godziny urzędowania: Pn. – Pt. godz. 7.30 – 15.30 
Telefon: (0-55) 270-21-32 
Fax: (0-55) 270-21-40 
 
e-mail: janusz.leszczewski[at]straz.gda.pl
 
 
Sprawuje nadzór nad następującymi komórkami organizacyjnymi:
 
  • Wydział Operacyjno – Szkoleniowy
  • Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza
  • Samodzielne stanowisko ds. Kontrolno – Rozpoznawczych